CHIRURGIA DZIECIĘCA

Specjalność / lekarz Terminy przyjęć Rodzaj usługi Cena  
Prof. dr hab. med. Józef Dzielicki

termin - tel. Konsultacja
Kwalifikacja
do zabiegów
200 zł  
Dr n. med. Jacek Ciekalski

środa - tel. Konsultacja 150 zł ubezp.
Lek.  Jacek Ujma

czwartek - tel. Konsultacja 150 zł  ubezp. 

Skrót „ubezp” oznacza, że lekarz przyjmuje także pacjentów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia zdrowotnego w: PZU Życie; PZU Zdrowie; Medicover; Lux-Med; Allianz;  Inter Polska; Compensa.