Stres przedoperacyjny
Jest zrozumiałe, że każdy człowiek udając się na leczenie szpitalne odczuwa lęk i niepokój. Szczególnie, gdy wiąże się to z zabiegiem operacyjnym. W celu zminimalizowania tych nieprzyjemnych odczuć, lekarz kwalifikujący do zabiegu powinien udzielić choremu wyczerpujących informacji dotyczących sposobu przeprowadzenia zabiegu, jego rozległości, prawdopodobnego sposobu znieczulenia, możliwych zagrożeń w trakcie i po zabiegu, przewidywanego okresu i sposobu rehabilitacji a także leczenia pooperacyjnego.

Wymagane badania, szczepienia i dokumentacja medyczna
Przed wizytą kwalifikacyjną pacjent powinien zebrać całą posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą jego schorzenia i ewentualnych chorób towarzyszących. Powinien mieć ze sobą wyniki wcześniejszych badań diagnostycznych (USG, RTG, EKG, EEG, rezonans magnetyczny czy też tomografia komputerowa) i badań laboratoryjnych (badania podstawowe krwi, moczu oraz poziom przeciwciał anty-HBS). Prawdopodobnie większość posiadanych badań będzie już nieaktualna i lekarz zleci ich powtórzenie lub zleci też badania dodatkowe. Udostepnienie lekarzowi starych wyników badań pozwoli mu poprzez porównanie z nowymi wynikami badań dokładniej ocenić  stan zdrowia pacjenta.

Na 7 dni przed zabiegiem operacyjnym
należy odstawić leki obniżające krzepliwość krwi takie jak:

ASPIRYNA, POLOPIRYNA, POLOCARD, CALCIPIRYNA, BESTPRIN, ACARD, ACLOTIN, ACENOCUMAROL, SYNCUMAR. Decyzję o odstawieniu w/w leków należy uzgodnić  z lekarzem.

Pacjenci z cukrzycą
powinni dowiedzieć się od lekarza czy i jaka dawkę insuliny stosować przed zabiegiem.

Aby zabieg mógł się odbyć pacjent nie może:
- przez 7 dni przed zabiegiem przyjmować w/w leków obniżających krzepliwość krwi,
- być przeziębiony,
- mieć opryszczki,
- mieć żadnych stanów zapalnych ani ropnych na skórze,
- kobiety nie mogą mieć menstruacji.

Idąc do szpitala
Dobrze jest zabrać ze sobą podstawowe rzeczy osobiste i swoje ulubione środki higieny osobistej. Należy ze sobą zabrać wszystkie leki, które z uwagi na inne schorzenia muszą stale być stosowane.

Należy mieć ze sobą:
- dowód osobisty lub paszport,
- dokumenty potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia powszechnego (dotyczy zabiegów refundowanych przez NFZ),
- skierowanie na leczenie operacyjne,
- wyniki badań diagnostycznych i laboratoryjnych, jeśli nie były wykonywane u nas.

Mimo, że pobyt w szpitalu nie będzie długi (max. 3 dni) dobrze jest też pozałatwiać „na zapas” tzw. sprawy domowe –po wyjściu ze szpitala przez kilka lub kilkanaście kolejnych dni pacjent będzie dochodził do podstawowej sprawności.

Pobyt w szpitalu
W dniu zabiegu operacyjnego co najmniej 6 godzin przed  zabiegiem nie jeść a 4 godziny przed nie pić. W dniu poprzedzającym zastosować dietę lekkostrawną.

Po przyjęciu na oddział personel medyczny zakłada każdemu pacjentowi dokumentację medyczną związaną z jego pobytem i zabiegiem. Wśród dokumentów znajduje się:

- świadoma zgoda pacjenta na zabieg,
- świadoma zgoda pacjenta na proponowane znieczulenie.

Od pacjenta oczekuje się wyrażenia zgody na obu w/w dokumentach poprzez złożenie odpowiedniego podpisu. Brak zgody będzie rozumiany jako odstąpienie od poddania się operacji. Należy też wybrać bliską osobę, którą pacjent upoważni do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia oraz ew. do odbioru jego dokumentacji medycznej. Trzeba będzie podać jej imię i nazwisko oraz telefon do kontaktu.